LIÊN HỆ ĐẶT BÀN

Quý khách đặt bàn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin: Số người, Ngày, Giờ và Cơ sở quý khách muốn đặt bàn. Liên hệ 094 140 9999 - 0911 0808 09 để đặt bàn trước hoặc gọi ship!