Gà Rang Muối

Set 1: 295.000đ Set 2: 585.000đ
Liên hệ đặt bàn ngay: 0941409999